İptal ve İade Şartları

İptal ve İade Şartları

Hesabımıza yatırılan, oda/ev kiralama bedelinin miktarı (EFT ile, veya Havale ile veya Peşin Olarak, veya Sanal POS ile) ödeme yaptığınız andan itibaren, odaya/eve giriş tarihinize 30 gün kalıncaya kadar yapılan iptallerde, toplam konaklama bedelinin tamamı kesilecektir. 

Eğer rezervasyon iptali  veya odaya/eve giriş yapmaz iseniz ve odada/evde hiç konaklama yapılmaz ise, ödemiş olduğunuz toplam konaklama ücreti müşteriye iade edilmez.

Herhangi bir nedenle, oda/ev rezervasyonunun BİTEZ TİNY HOUSE tarafından iptal edilmesi durumunda, bu durum en kısa zamanda müşteriye bildirilecektir. Eğer portföyümüzde aynı tarihlerde müsait, eşdeğer bir oda/ev varsa müşteriye önerilecektir. Müşterinin onaylamaması ve “mücbir sebepler” maddesine girmeyen durumlarda, alınan para müşteriye iade edilecektir.

Müşterinin kusurundan kaynaklanan bir sebep veya usulüne uygun olarak yazılı bildirim yapılmaksızın sözleşmenin feshi durumları dahil olmak üzere oda/ev iş bu sözleşmenin tarafların açık beyanıyla rezervasyon onayından itibaren geçerli olmak kaydıyla, oda/ev kullanılmamasından BİTEZ TİNY HOUSE sorumlu tutulamaz. Sözleşmede gösterilen bedelin tümü oda/evin kararlaştırılan teslim tarihinde muaccel hale gelip, BİTEZ TİNY HOUSE’un bu yöndeki tüm hukuki hakları saklıdır.

Proceed Booking